Dette legges inn i den ordinære leien.
.
. Forbruket av vann/avløp blir kr.23,85/kubikkmeter
. og blir avregnet i okt. sammen med strømforbruket.
.
Ny ordning for deponering av gress :
Ved bommen vil det bli satt opp en kompostbinge for gress
Denne må brukes !
.
.
TJØME KOMMUNE VANN OG AVLØP
Ref. tidligere info om tilknytning kommunalt vann og avløp
Vi er nå tilknyttet det kommunale systemet(8.12.2015) .
og tilknytninggebyrene forfaller til betaling i 2015.
.
Det er nå pålegg om å knytte oss til det kommunale avløpssystemet.
Det betyr at alle vil få en engangsutgift for tilkopling. Vi har oppnådd en reduksjon på ca. 77% for Willerby og ca. 70% for Hytter.
Ordinær avgift for tilknytning Avløp er kr. 44 875,-
Ordinær avgift for tilknytning Vann er kr. 25 625,-
Nedenfor er en oversikt over de økte utgiftene for hver enkelt.
Vi beklager denne utgiften, men kommunen har juridisk rett til i kreve dette
Vårt Renseanlegg vil da bli stengt når tilkoplingen er foretatt i år

Willerby Villavogner Utgift for hver enhet:
.
.
Tilknytningsavgift for avløp kr. 10 231,-
. Årlig avgift for vann og avløp (2016) kr. 775,-
(Vil variere noe da det er gjort avhengig av forbruket.)
I tillegg kommer avgift på forbruket:
Det er for 2016 kr. 27.20/kubikkmeter.
.

Mobilytter Utgift for hver enhet:
.
.
Tilknytningsavgift for avløp kr. 13 465,-
Tilknytningsavgift for vann kr. 12 815,-
Årlig avgift for vann og avløp (2016) kr. 775,-
(Vil variere noe da det er gjort avhengig av forbruket.)
I tillegg kommer avgift på forbruket:
Det er for 2016 kr. 27.20/kubikkmeter.
.

Campingvogner utgift for hver enhet på Campingplassen:
.
.
Tilknytningsavgift for avløp kr. 3 350,-
Tilknytningsavgift for vann kr. 0,-
Årlig avgift for vann og avløp (2016)m/Isocamp kr. 550,-
Årlig avgift for vann og avløp (2016)u/Isocamp kr. 350,-
(Vil variere noe da det er gjort avhengig av forbruket.)
I tillegg kommer avgift på forbruket:
Det er for 2016 kr. 27.20/kubikkmeter.
For hver vogn var det ca. kr. 270,- i 2014